Certyfikat GOTS

GOTS to certyfikat dla produktu obejmujący cały łańcuch produkcji począwszy od surowców, poprzez tekstylia naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie) na odzieży skończywszy. Utworzony został przez International Working Group on Global Organic Textile Standard (IWG), grupę roboczą skupiającą organizacje z Europy, USA i Japonii zajmujące się certyfikowaniem i oznaczaniem produktów przyjaznych środowisku.

Wyróżniamy dwie kategorie oznaczenia GOTS:

  • organic (ekologiczne) – takie oznaczenie GOTS przyznaje produktom, które składają się w co najmniej 95% z certyfikowanych włókien ekologicznych. To jest poziom Ginger Organic
  • made with (x%) organic (wyprodukowane z użyciem (x%) surowców ekologicznych) – produkt musi zawierać minimum 70% certyfikowanych włókien ekologicznych. W tym przypadku dopuszcza się maksymalnie 10% włókien syntetycznych. Do produkcji skarpetek, legginsów i odzieży sportowej można wykorzystać do 25% włókien syntetycznych.

 

Mocne strony

Najlepszy w branży, całościowy certyfikat obejmujący wszystkie etapy produkcji wyrobów z tkanin naturalnych (od surowca poprzez gotowy produkt). Bardzo rygorystyczne kryteria środowiskowe. Weryfikowany przez niezależne instytucje spełniające kryteria akredytacyjne IFOAM lub standardy ISO 65. Audyty odbywają się przynajmniej raz do roku poprzez kontrolę dokumentów i inspekcje w miejscach produkcji (w tym inspekcje niezapowiedziane). Sposób weryfikacji kryteriów ekologicznych został dokładnie opisany w dokumentach GOTS. GOTS wspiera gospodarstwa w okresie przejściowym (przechodzące na uprawę ekologiczną).

 

Surowce przyjazne środowisku

Końcowy produkt musi zawierać surowce pochodzące w co najmniej 95% (lub 70%) z upraw ekologicznych lub upraw w okresie przejściowym (czyli takich, na których m.in. nie stosuje się nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów oraz nasion modyfikowanych genetycznie). Nie może zawierać żadnych domieszek włókien konwencjonalnych tego samego surowca.

 

Produkcja przyjazna środowisku

Niskie zużycie środków chemicznych na wszystkich etapach produkcji. Stosowane środki chemiczne muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące nietoksyczności i biodegradowalności. Konieczny jest sprawnie działający system oczyszczania ścieków. Zakaz stosowania metali ciężkich, alergenów, GMO (organizmów modyfikowanych genetycznie), chromu, niklu, miedzi, formaldehydów, PCV, wybielaczy zawierających chlorki i bromki.

 

Standardy pracy

Minimalne standardy dot. przestrzegania warunków pracy zgodnie z niektórymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy(1). Brak kryteriów dot. płacy wystarczającej na życie (GOTS wymaga od producenta spełniania krajowych norm prawnych lub wzorcowych standardów obowiązujących w branży – jeśli są wyższe od krajowych).